Förvaltning

Skräddarsydd förvaltningsrekommendation

Scandforests Grundanalys består av en inventering, rekommendationer och verksamhetsplan. Tillsammans går vi igenom dina behov och stämmer av dem med skogens förutsättningar, på kort och lång sikt. Det resulterar i en rekommendation om vilka åtgärder som bör göras och i vilken ordning. Du får en sammanställning av åtgärdernas kostnader och intäkter och hur de bör anpassas till din ekonomi.

Hela analysen genomförs till en fast kostnad baserad på hur stort skogsinnehav du har. Fördelen är att du får en professionell, oberoende bedömning av förutsättningar och möjligheter. En skräddarsydd förvaltningsrekommendation som du sedan kan välja hur du vill gå vidare med.

Förvaltningsfördelar:

+ Skräddarsydd rekommendation
+ Användbar under lång tid
+ Låg kostnad, hög avkastning