Om oss

omoss

Affärsidé

Scandforest utvecklar lönsamhet och skogsmarkens övriga värden för norska och svenska skogsägare. Fristående från virkesindustrin och med hjälp av våra moderbolags internationella marknadspositioner erbjuder vi breda affärsmöjligheter.

Organisation

Scandforest är ett dotterbolag till norska NORSKOG och svenska Skogssällskapet. Bolagets säte är i Elverum i Norge. Verksamheten bedrivs på båda sidor om gränsen och även utanför Skandinavien.

 

norskog
• Förvaltar 100 000 ha norsk skog

 

skogssallskapet
• Förvaltar 500 000 ha svensk skog