Grenseoverskridende skogsforvaltning

Scandforest gir deg nye muligheter til å få mer ut av din skog. Du får tilgang til de beste forvalterne på begge sider av grensen, og til over 150 industrikunder, i og utenfor Skandinavia. Scandforest åpner dører for økt distribusjon og økt utbytte for norske og svenske skogeiere.

Store ressurser, lave omkostninger

Scandforest er et datterselskap av norske NORSKOG og svenske Skogssällskapet. Vi har – ved behov – alle ressursene til morselskapene i ryggen hva gjelder forvaltere, entreprenører og kontakter. Det gjør at vi, trass i vår relativt beskjedne størrelse, kan tilby unike helhetsløsninger for økonomi, skogbruk og trevirkeformidling.

Grenseløse avsettingsmuligheter

Scandforest står helt fritt i forhold til industrien, og kan derfor handle utelukkende til kundenes beste. Det betyr at vi kan formidle trevirke til den som betaler best, uansett hvem kjøperen er og hvor han/hun befinner seg. Gjennom det norsk-svenske samarbeidet utvides avsettingsmulighetene til et grenseløst marked.

 

norskog
www.skoginfo.no

skogssallskapet
www.skogssallskapet.se

nortommer
www.nortommer.no