Gränsöverskridande skogsförvaltning

Scandforest ger dig nya möjligheter att få ut mer av din skog. Du får tillgång till de bästa förvaltarna på båda sidor av gränsen och till mer än 150 industrikunder inom och utanför Skandinavien. Scandforest öppnar dörrar för ökad utdelning och ökat utbyte för norska och svenska skogsägare.

Stora resurser, låga omkostnader

Scandforest är dotterbolag till norska NORSKOG och svenska Skogssällskapet. Vi har – vid behov – moderbolagens alla resurser i ryggen vad gäller förvaltare, entreprenörer och kontakter. Det gör att vi, trots vår relativt ringa storlek, kan erbjuda unika helhetslösningar för ekonomi, skogskötsel och virkesförmedling.

Gränslösa avsättningsmöjligheter

Scandforest står helt fria från industrin och kan därför agera uteslutande för våra kunders bästa. Det betyder att vi kan förmedla virke till den som betalar bäst, oavsett vem och var köparen är. Genom det norsk-svenska samarbetet vidgas avsättningsmöjligheterna till en gränslös marknad.

 

norskog
www.skoginfo.no

skogssallskapet
www.skogssallskapet.se

nortommer
www.nortommer.no